NBS savetuje: kako do putnog osiguranja

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vreme boravka u inostranstvu putno zdravstveno osiguranje.

Putno osiguranje

Ovaj vid osiguranja pruža zaštitu za slučaj iznenadne bolesti i povreda za vreme boravka u inostranstvu. Ukoliko nastupi osigurani slučaj, potrebno je da se prvo obratite na kontakt-telefon naznačen na vašoj polisi.

Visina premije osiguranja koju plaćate zavisi od toga u koju zemlju putujete, od svrhe putovanja i dužine boravka, od vaših godina života, kao i od toga da li putujete individualno, porodično ili grupno.

Napominjemo da neke ambasade traže polisu putnog zdravstvenog osiguranja kao uslov za dobijanje vize. Putno zdravstveno osiguranje može se ugovorti kao:

Pojedinačno
Porodično
Grupno.

Šta najčešće pokriva polisa putnog zdravstvenog osiguranja:

troškove ambulantnog i bolničkog lečenja, lekova i sanitetskog materijala i sl.,
troškove transporta do najbliže bolnice,
troškove medicinske evakuacije itd.

Šta treba da znate:

Ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju mora da bude zaključen pre odlaska na putovanje,
po polisi putnog zdravstvenog osiguranja osigurani ste do povratka u zemlju, u obavezu društva za osiguranje nisu uključeni svi rizici (npr. pregledi tokom trudnoće, lečenje od bolesti zavisnosti, itd.).

AKO NASTANE OSIGURANI SLUČAJ U INOSTRANSTVU:

Pozovite odmah dežurni centar naznačen na polisi ili, ukoliko to niste u mogućnosti da učinite, pokažite polisu osiguranja lekaru ili osoblju bolnice, sačuvajte originalnu medicinsku dokumentaciju i originalne račune radi nadoknade (refundacije) troškova kada se vratite u zemlju.

Raspitajte se:

Da li društvo za osiguranje čiju polisu kupujete ima dozvolu za rad Narodne banke Srbije, koji su rizici pokriveni polisom putnog zdravstvenog osiguranja, koja je maksimalna suma do koje će troškovi biti nadoknađeni (maksimalna visina pokrića), da li je predviđeno, i u kojoj meri, učešće osiguranika u troškovima lečenja, koje troškove i do kog iznosa plaćate sami, a potom ih refundirate kada se vratite u zemlju, u kom roku po povratku s putovanja morate podneti zahtev za nadoknadu troškova, da li će vam, i pod kojim uslovima, ukoliko je putovanje otkazano ili niste dobili vizu biti vraćena premija ili deo premije.

Izvor: tvojnovac.nbs.rs

Ostavite komentar