NBS savetuje: Dobrovoljno auto-kasko osiguranje

Ukoliko posedujete motorno vozilo, kupovinom polise auto-kasko osiguranja možete znatno smanjiti troškove kada dođe do oštećenja vozila, krađe i sl.

Auto-kasko osiguranje

Predstavlja vrstu dobrovoljnog osiguranja od štete na vašem motornom vozilu. Polisa auto-kasko osiguranja se zaključuje na period od jedne godine ili kraće (kratkoročno) ili za vreme duže od jedne godine (višegodišnje). Šta može biti predmet auto-kasko osiguranja?

Predmet auto-kasko osiguranja mogu biti sve vrste motornih vozila. Sastavni delovi, posebna i dodatna oprema mogu takođe biti predmet osiguranja, ako je tako predviđeno uslovima osiguranja. Zašto je dobro imati auto-kasko osiguranje?

Obezbeđuje naknadu štete na motornom vozilu koja može nastati kao posledica tuđe ili sopstvene odgovornosti i/ili više sile.
Obezbeđuje pokriće štete i kod manjih nezgoda (ogrebotine pri parkiranju, manja ulubljenja i sl.).
Auto-kasko osiguranje daje i mogućnost da sami birate obim pokrića, odnosno vrste rizika od kojih osiguravate svoje vozilo.

Koje su vrste auto-kasko osiguranja?

Auto-kasko osiguranje deli se prema rizicima koje pokriva zaključena polisa, a postoje i razlike u klasifikaciji između pojedinih društava za osiguranje.

Auto-kasko osiguranje se deli na:

Potpuno, koje omogućava osiguranje od saobraćajne nezgode, oštećenja izazvanog spoljnim termičkim ili hemijskim delovanjem, groma, požara, oluje, lavine, grada, pada ili udara nekog predmeta, javnih demonstracija i manifestacija, obesti trećih lica i sl. Potpuno auto-kasko osiguranje može biti s učešćem u šteti ili bez njega;

Delimično, koje omogućava pokriće štete do ugovorenog iznosa kod nastanka osiguranog slučaja. Zaključuje se za pojedine rizike, od kojih je najčešći rizik od loma stakla;

Dopunsko, koje se može zaključiti uz potpuno auto-kasko osiguranje i omogućava osiguranje od krađe vozila, razbojništva, poplave, bujice, visoke vode, utaje, prevare i sl.

Visina premije

Visina premije auto-kasko osiguranja se razlikuje od društva do društva za osiguranje. Zavisi od više faktora, od kojih su najznačajniji: vrsta vozila (putno, teretno), vrednost vozila, namena (standardna, taksi, obuka vozača, rent-a-kar), bonus, obim pokrića rizika i teritorija.

GLAVNI UZROCI SAOBRAĆAJNIH NEZGODA SU NEPRILAGOĐENA BRZINA, NEPROPISNO PRETICANjE, NEPOŠTOVANjE PROPISA, NEPAŽNjA I NEKONTROLISANA VOŽNjA VOZAČA U ALKOHOLISANOM STANjU!

Šta je potrebno učiniti u slučaju saobraćajne nezgode:

autoodgovornostU slučaju saobraćajne nezgode, odmah obavestite policiju (92) i sačekajte službena lica da izvrše uviđaj; Obezbedite vozilo tako da se omogući nesmetan saobraćaj i pri tom ne vršite promene na licu mesta koje bi otežale sastavljanje zapisnika o saobraćajnom udesu. Preduzmite potrebne mere radi zaštite vozila od novih oštećenja. Pre potpisivanja zapisnika, proverite da li su svi bitni podaci uneti u zapisnik i da li je činjenično stanje pravilno navedeno.Imate pravo na prigovor ako zapisnik nije objektivno sačinjen;

Zapisnik s uviđaja možete podići u službi MUP-a nadležnoj po teritorijalnom principu (prema mestu gde se saobraćajna nezgoda dogodila); O nastupanju osiguranog slučaja u roku od 15 dana obavestiti društvo za osiguranje kod koga je vlasnik vozila odgovornog za štetu osiguran od auto-odgovornosti, radi procene štete i ostvarivanja prava na naknadu;

Ne vršite nikakve popravke na vozilu pre sačinjavanja zapisnika o oštećenju vozila; Ako vam je u zapisniku o oštećenju vozila konstatovano „da je potrebno ispitati rentabilnost popravke vozila“, ne popravljajte vozilo dok vam ne saopšte rezultate ispitivanja rentabilnosti popravke vozila;

Zahtev za naknadu štete s potrebnom dokumentacijom treba podneti društvu za osiguranje kod koga ste zaključili auto-kasko polisu; Društvo za osiguranje je dužno da vam u roku od 14 dana od dana kada ste dostavili kompletan zahtev obradi zahtev i da ponudu za isplatu naknade. Štetu kod auto-kasko osiguranja plaća društvo za osiguranje kod koga je motorno vozilo osigurano.

Saveti

Pre potpisivanja polise auto-kasko osiguranja, pažljivo pročitajte uslove osiguranja; Auto-kasko osiguranjem obezbeđujete pokriće štete na vašem vozilu bez obzira na to ko je prouzrokovao štetu; Polisa auto-kasko osiguranja ne važi u slučaju promene vlasnika vozila; Ukoliko pre otuđenja vozila niste imali štetu, društvo za osiguranje je dužno da vam, na vaš zahtev, vrati deo premije za preostali ugovoreni period osiguranja; Imate pravo na smanjenje premije (bonus) kod potpunog auto-kasko osiguranja ako je vaše vozilo neprekidno bilo osigurano najmanje godinu dana i ako u tom periodu niste imali štetu; Ukoliko ste imali veći broj šteta po osnovu auto-kasko osiguranja, društvo za osiguranje ima pravo da u narednom periodu zaračuna višu premiju (malus); Ukoliko ste ugovorili auto-kasko osiguranje s učešćem u šteti, visina naknade biće umanjena srazmerno učešću u šteti.

Izvor: tvojnovac.nbs.rs

Jedan komentar na NBS savetuje: Dobrovoljno auto-kasko osiguranje

  1. Vuk says:

    Veoma koristan članak. Mislim da treba naglasiti da je, u slučaju nezgode i kasnije prikupljanja dokumentacije radi podnošenja zahteva za naknadu štete, potrebno slediti instrukcije dobijene od Društva u smislu izbora servisa. Ovo zato što osiguravajuće kuće imaju ugovore o saradnji sa određenim servisima (obično ovlašćenim), pa je kasnije mnogo lakše i brže rešavanje samih zahteva.

Ostavite komentar