Kategorija: Narodna Banka savetuje

MMF doneo odluku o uspešnom završetku druge revizije aranžmana

Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda, doneo je 23. oktobra 2015. godine, odluku o uspešnom završetku drugog razmatranja aktuelnog stendbaj aranžmana Republike Srbije iz predostrožnosti.

Prema oceni MMF-a, Srbija nastavlja da ostvaruje dobre rezultate u sprovođenju dogovorenog ekonomskog programa. Ostvaren je privredni rast uprkos sprovođenju snažnih mera fiskalne konsolidacije, a deficit tekućeg računa platnog bilansa sveden je na održiv nivo. Konstatovano je da je dalje odlučno sprovođenje dogovorenog ekonomskog programa ključno za održivost javnog duga, jačanje otpornosti finansijskog sektora i konkurentnost srpske privrede.

NBS objavila predlog rešenja za CHF kredite

Narodna banka Srbije donela Odluku o merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema u vezi s kreditima indeksiranim u stranoj valuti.

Narodna banka Srbije, kao centralna institucija koja je odgovorna za stabilnost finansijskog sistema i zaštitu korisnika finansijskih usluga, donela je Odluku o merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema u vezi s kreditima indeksiranim u stranoj valuti. Odluka je doneta radi očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije, adekvatnijeg upravljanja rizicima banaka, kao i radi bolje zaštite korisnika finansijskih usluga, koji su primarno pogođeni negativnim posledicama aktuelnih kretanja na međunarodnim deviznim tržištima.

Životno osiguranje: ovo obavezno pročitajte

Osiguranje života nastaje na osnovu ugovora o osiguranju. Društvo za osiguranje preuzima obavezu da korisniku osiguranja isplati ili isplaćuje ugovorenu sumu novca u slučaju da nastupi predviđeni događaj, uz uslov da na račun društva budu uplaćivani određeni iznosi novca u predviđenim rokovima (premija osiguranja).

Auto krediti: Promenljiva kamatna stopa

Ako kao većina građana nemate dovoljno novca za nov automobil, nema potrebe da mnogo očajavate, jer danas imate auto kredite. Ipak, pošto niste stručni, i pošto ne gledate šta piše “sitnim slovima”, možda je mudro da pročitate ovaj tekst, koji je za vas pripremila Narodna Banka Srbije. Foto: Aleksandar Todorović.

NBS savetuje: kako do putnog osiguranja

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vreme boravka u inostranstvu putno zdravstveno osiguranje.

NBS savetuje: Dobrovoljno auto-kasko osiguranje

Ukoliko posedujete motorno vozilo, kupovinom polise auto-kasko osiguranja možete znatno smanjiti troškove kada dođe do oštećenja vozila, krađe i sl.

Narodna Banka Srbije savetuje: Šta je finansijski lizing?

Posao finansijskog lizinga, kao vid finansiranja nabavke opreme i drugih trajnih dobara, postao je nezaobilazan u svakodnevnom životu. Zbog toga je važno da se upoznate sa specifičnim razlikama između ovog posla i poslova kojima se na drugi način finansira takva nabavka.