Laboratorija Paster: Preskupa i prespora!

Ovaj sajt je posvećen automobilima, ali pošto sam je društveno odgovoran novinar, moram javnost da upozorim da je Laborotirija Paster toliko spora, neprofesionalna da je to sramota. Ono što laboratorija Hexalab radi za 3 dana, laborotiriji Paster treba oko 45 dana. Da li znate zašto je toliko velika razlika? Da li znate zašto laboratoriju Paster naplaćuje u proseku dva puta više od laboratorije Hexalab?

Broj računa je: 285233504000148510 Sberbank

Pitajte Aleksandra Todorovića

Navedene cene laboratorije Paster su daleko veće od konkurencije. Uostalom evo jedan deo cenovnika pa procenite sami. Sasvim je razumljivo da svako želi da zaradi, i da lekari svoj uspeh grade na nesreći, i bolesti ljudi, ali ipak treba imati neku meru zar ne?

KONTROLA STERILNOSTI

Vreme

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Izdavanja

Analiza………………………………………………………………………. Cena…….. rezultata

Bris sa radnih površina………………………………………………… 530,00…………… 72 h

Kontrola sterilnosti vazduha………………………………………….. 510,00…………… 72 h

Sterilnost instrumenata i dr.materijala……………………………… 550,00…………… 72 h

Kontrola suvog sterilizatora (biološka)……………………………. 1450,00…………… 48 h

Kontrola malog autoklava (1 ampula)…………………………….. 1450,00…………… 48 h

Biološka kontrola velikog autoklava (2 ampule)………………… 2700,00…………… 48 h

Pisanje izveštaja sa grafičkom obradom i mišljenjem………… 5990,00

 

SANITARNO-HIGIJENSKI USLOVI RADA

Vreme

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Izdavanja

Analiza………………………………………………………………………. Cena…….. rezultata

Bris ruku…………………………………………………………………… 460,00…………… 48 h

Bris nosa………………………………………………………………….. 490,00…………… 48 h

Bris grla……………………………………………………………………. 490,00…………… 48 h

Bris lica…………………………………………………………………….. 460,00…………… 48 h

 

SPERMOGRAM…………………………………………………………………………… 2200,00

 

BAKTERIOLOŠKE-SEROLOŠKE ANALIZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Vreme

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Izdavanja

Analiza………………………………………………………………………. Cena…….. rezultata

Mycoplasma pneumoniae antitela (IgM + IgG)……………. 2 × 1300,00…………… 72 h

Helicobacter pylori antitela (IgA + IgG) …………………….. 2 × 1260,00…………… 72 h

Borrelia burgdorferi antitela (IgM + IgG)……………………. 2 × 1260,00…………… 72 h

Borrelia burgdorferi – Western Blot (IgM + IgG)………….. 2 × 3630,00…………… 72 h

Chlamydia trachomatis antitela (IgM + IgA + IgG)……….. 3 × 1260,00…………… 48 h

Chlamydia pneumoniae antitela (IgM + IgG)………………. 2 × 1400,00…………… 72 h

Listeria monocytogenes antitela (aglutinacija)………………….. 1400,00…………… 72 h

Brucella antitela………………………………………………………… 1110,00…………… 48 h

TPHA ………………………………………………………………………. 790,00…………… 48 h

 

VIRUSOLOŠKE ANALIZE

Hibridizacija CMV …………………………………………………….. 5640,00…………… 72 h

CMV u brisu – IF………………………………………………………. 1450,00…………… 48 h

HSV1,2 u brisu – IF……………………………………………… 2 × 1450,00…………… 48 h

Rota i Adeno virusni antigen u fecesu……………………………. 1260,00……….. isti dan

 

VIRUSOLOŠKE-SEROLOŠKE ANALIZE

Vreme

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Izdavanja

Analiza………………………………………………………………………. Cena…….. rezultata

CMV IgG + IgM…………………………………………………… 2 x 1260,00…………… 48 h

HSV1 IgG + IgM…………………………………………………… 2 x 1260,00…………… 48 h

HSV2 IgG + IgM…………………………………………………… 2 x 1260,00…………… 48 h

VZV IgG + IgM……………………………………………………. 2 × 1260,00…………… 48 h

Morbilli IgG + IgM………………………………………………… 2 × 1350,00 ………….. 48 h

Rubella IgG + IgM……………………………………………….. 2 × 1260,00…………… 48 h

Ebstein-Barr IgG + IgM…………………………………………. 2 × 1260,00…………… 48 h

Paul-Bunnell…………………………………………………………….. 1400,00…………… 48 h

Western Blot EBV………………………………………………… 2 x 3630,00…………… 72 h

Mumps IgG + IgM……………………………………………….. 2 × 1260,00…………… 48 h

HIV 1+2 At………………………………………………………………. 1490,00…………… 48 h

HIV Ag/At………………………………………………………………… 1490,00…………… 72 h

HTLV 1+2……………………………………………………………….. 1300,00…………… 48 h

Western Blot HIV………………………………………………………. 8800,00…………… 72 h

Hbs Ag……………………………………………………………………. 1260,00…………… 48 h

Hbs At……………………………………………………………………. 1260,00…………… 72 h

Kontrola vakcinacije (hepatitis B)………………………………….. 1260,00…………… 72 h

Hbc IgM At………………………………………………………………. 1260,00…………… 72 h

Hbc ukupna At………………………………………………………….. 1260,00…………… 72 h

Hbe Ag…………………………………………………………………… 1260,00…………… 72 h

Hbe At……………………………………………………………………. 1260,00…………… 72 h

HDV IgM…………………………………………………………………. 1300,00…………… 72 h

HDV Ag…………………………………………………………………… 1300,00…………… 48 h

HDV ukupna At…………………………………………………………. 1300,00…………… 48 h

HCV ukupna At…………………………………………………………. 1260,00…………… 48 h

Western Blot HCV…………………………………………………….. 8550,00…………… 72 h

HAV IgM…………………………………………………………………. 1260,00…………… 72 h

HAV ukupna antitela………………………………………………….. 1260,00…………… 72 h

HEV ukupna At…………………………………………………………. 1350,00…………… 48 h

HEV IgM At……………………………………………………………… 1350,00…………… 48 h

Adenovirus IgM + IgG…………………………………………… 2 × 1260,00…………… 48 h

Parainfluenza virus 1 IgM + IgG……………………………… 2 × 1300,00…………… 48 h

Parainfluenza virus 3 IgM + IgG……………………………… 2 × 1300,00…………… 48 h

Influenza virus A IgM + IgG……………………………………. 2 × 1300,00…………… 48 h

Influenza virus B IgM + IgG……………………………………. 2 × 1300,00…………… 48 h

RSV IgM + IgG …………………………………………………… 2 × 1300,00…………… 48 h

Coxsackie virus IgM + IgG…………………………………….. 2 × 1260,00…………… 72 h

Parvo B19 IgM + IgG……………………………………………. 2 × 1300,00…………… 48 h

ECHO virus IgM + IgG………………………………………….. 2 × 1300,00…………… 72 h

TORCH…………………………………………………………………… 9900,00…………… 72 h

 

PCR ANALIZE

Analiza………………………………………………………………………………………….. Cena

PCR HIV RNK…………………………………………………………………………….. 18850,00

PCR HIV DNK…………………………………………………………………………….. 19950,00

PCR HCV RNK…………………………………………………………………………… 18850,00

PCR HCV RNK kvantitativno………………………………………………………….. 19950,00

PCR HBV DNK…………………………………………………………………………… 14680,00

PCR HBV DNK kvantitativno………………………………………………………….. 18850,00

PCR HPV DNK…………………………………………………………………………….. 7990,00

PCR CMV DNK…………………………………………………………………………… 11990,00

PCR HSV1,2…………………………………………………………………………… 2 x 11990,00

PCR EBV DNK……………………………………………………………………………. 11990,00

PCR VZV DNK……………………………………………………………………………. 11990,00

PCR tuberkuloza…………………………………………………………………………… 8360,00

PCR za Neisserae gonorrhoeae……………………………………………………….. 7260,00

PCR Chlamydia trachomatis……………………………………………………………. 7260,00

Real-time PCR Mycoplasma genitalium……………………………………………… 7100,00

Real-time PCR Mycoplasma pneumoniae…………………………………………… 7100,00

Test rezistencije HBV na Lamivudin………………………………………………… 26800,00

PCR Genotipizacija HCV (uključije PCR HCV kvantitativno)………………….. 39900,00

PCR Genotipizacija HBV………………………………………………………………. 20900,00

PCR Genotipizacija HPV………………………………………………………………. 11990,00

 

PARAZITOLOŠKE I MIKOLOŠKE ANALIZE

Analiza………………………………………………………………………………………….. Cena

Dokazivanje i identifikacija protozoa i helminata i izolacija gljiva iz stolice….. 1760,00

Dokazivanje i identifikacija helminata (iz stolice, perianalnog brisa, žuči, duodenalnog soka, urina, sputuma i sl.)………………………………………………. 620,00

Dokazivanje i identifikacija protozoa (iz stolice, žuči, duodenalnog soka i sl.).. 620,00

Dokazivanje Trichomonas vaginalis-a (iz briseva vagine, grlića materice, uretre, urina, sperme i sl.)………………………………………………………………………….. 680,00

Nativni za Trichomonas vaginalis (u toku dana)…………………………………….. 400,00

Dokazivanje ameba oka (iz posuda za sočiva, iz sadržaja ulkusa)…………… 2600,00

Dokazivanje i identifikacija helminata i protozoa u organima i tkivima……….. 2410,00

Dokazivanje i identifikacija ektoparazita kod šuge, vašljivosti, demodikoze, uboda krpelja i sl. (dlaka, skvame sa kože, sadržaj folikula i sl.)……………………….. 1740,00

Dokazivanje i identifikacija tropskih parazita kod malarije, lajšmanioze, tripanozomoze (iz krvi, koštane srži, likvora i sl.)………………………………….. 2840,00

Kultivisanje Entamoeba histolytica……………………………………………………. 3180,00

Izolacija i identifikacija gljiva, kvasnica i plesni (iz briseva grla, jezika, nosa, uha, oka, kože, rane, vagine, grlića materice, uretre)……………………………………. 620,00

Izolacija i identifikacija gljiva, kvasnica i plesni (iz sputuma, urina, fecesa, sperme, duodenalnog soka, žuči, krvi, likvora, bronhijalnog lavata, punktata, aspirata, delova tkiva i sl.)……………………………………………………………………………………… 620,00

Uzimanje materijala i direktni preparat kod pitirijaze i dermatofitoze (skvame sa kože, nokat, dlaka)…………………………………………………………………………. 880,00

Izolacija i identifikacija dermatofita + preparat(skvame sa kože, nokat, dlaka)…………………………………………………………………………………………………. 1200,00

Izolacija, identifikacija i kvantitiranje Malassezia spp…………………………….. 1200,00

Antimikogram (ispitivanje osetljivosti gljiva na antimikotike)……………………. 1200,00

PARAZITOLOŠKE SEROLOŠKE ANALIZE

Analiza………………………………………………………………………………………….. Cena

Antigen Entamoeba histolytica (feces…)…………………………………………….. 1790,00

Antigen Giardia lamblia (feces, žuč, duodenalni sok)…………………………….. 1790,00

Antigen Cryptosporidium (feces…)……………………………………………………. 1790,00

Dokazivanje antigena gljiva kod kandidoze, kriptokokoze i aspergiloze (iz krvi, likvora, urina, sputuma)………………………………………………………………….. 2520,00

Dokazivanje antitela kod ehinokokoze (ELISA)……………………………………. 1790,00

Dokazivanje antitela kod cisticerkoze (ELISA)……………………………………… 1790,00

Dokazivanje antitela kod trihineloze (IIF)……………………………………………. 1870,00

Dokazivanje antitela kod amebijaze (ELISA)……………………………………….. 2290,00

Dokazivanje antitela kod toxocarioze (ELISA)……………………………………… 1790,00

Dokazivanje anti-Toxoplasma antitela IgM + IgG (ELISA)…………………. 2 × 1260,00

Aviditet IgG antitela kod Toxoplasmose (ELISA)………………………………….. 1400,00

Dokazivanje Ag kod malarije (precipitacija)…………………………………………. 3790,00

Dokazivanje IgG antitela kod lajšmanioze (precipitacija)………………………… 2060,00

Anti-Candida IgM + IgG antitela (ELISA)………………………………………. 2 × 1790,00

Candida Antigen…………………………………………………………………………… 1890,00

Candida Antitela…………………………………………………………………………… 2520,00

Aspergilus Ag………………………………………………………………………………. 2400,00

Aspergilus IgM + IgG……………………………………………………………….. 2 × 1790,00

HEMOKULTURA na gljivice I plesni 26C + 37C………………………………. 2 × 1860,00

Dokazivanje antigena kod ehinokokoze (ELISA)………………………………….. 2650,00

IMUNOLOŠKI TESTOVI

Analiza …………………………………………………………………………………………. Cena

Antimikrozomalna antitela……………………………………………………………….. 1080,00

Antitireoglobulinska antitela…………………………………………………………….. 1080,00

Antinuklearna antitela (ANA)……………………………………………………………. 1200,00

Antimitohondrijalna antitela (AMA)……………………………………………………. 1200,00

Antiglatkomišićna antitela (ASMA)…………………………………………………….. 1200,00

Antikardiolipinska antitela (antifosfolipidna antitela) IgM + IgG……………. 2 ×1380,00

Antispermatozoidna antitela (ukupna)……………………………………………….. 1380,00

Lupus antikoagulans……………………………………………………………………… 1400,00

Antiparijetalna antitela (APA)…………………………………………………………… 1380,00

Anti-dsDNA antitela……………………………………………………………………….. 1200,00

Anti-Sm antitela……………………………………………………………………………. 1400,00

Anti-RNP antitela………………………………………………………………………….. 1480,00

Anti-Ro/SSA antitela……………………………………………………………………… 1400,00

Anti-La/SSB antitela………………………………………………………………………. 1400,00

Anti-SCL70 antitela……………………………………………………………………….. 1400,00

Anti JO 1 antitela………………………………………………………………………….. 1400,00

Anti-LKM1 antitela………………………………………………………………………… 1200,00

CCP…………………………………………………………………………………………… 1400,00

ANCA-c, ANCA-p…………………………………………………………………….. 2 x 1200,00

Antitransglutaminska antitela IgA + IgG………………………………………… 2 × 1200,00

Anti-beta2-glikoprotein (antiβ2GPL) IgM+IgG…………………………………. 2 x 1380,00

Anti-gliadinska antitela IgA + IgG…………………………………………………. 2 x 1200,00

Anti-centromerna antitela……………………………………………………………….. 1400,00

Anti GAD antitela………………………………………………………………………….. 2050,00

Antiovarijalna antitela…………………………………………………………………….. 1400,00

Anti IA2………………………………………………………………………………………. 2000,00

Lupusna At………………………………………………………………………………….. 1150,00

ASCA IgA +IgG……………………………………………………………………….. 2 x 1450,00

Imunokompleksi C1q bind………………………………………………………………. 1150,00

Imunokompleksi PEG……………………………………………………………………… 700,00

Ukupni komplement CH-50……………………………………………………………….. 760,00

C1 inhibitor………………………………………………………………………………….. 1200,00

C1 inaktivator………………………………………………………………………………. 2950,00

Krioglobulini…………………………………………………………………………………… 600,00

Antitela na acetil-holinske receptore………………………………………………….. 4300,00

Lupus (rozete)……………………………………………………………………………….. 610,00

ANA (ENA) profil 15 At (Anti nRNP/Sm At; Anti Sm At; Anti SSA At; Ro 52 At; Anti SSB At; Anti SCL 70 At; Anti Jo-1 At; Anti CENTROMERNI PROT.B At; Anti ds-DNA At; At na  NUKLEOZOME; At na HISTONE; At na RIBOZOMALNI P protein; At na rekombinatorni PCNA; Anti M2 At (AMA); At na rekombinantniPM-Sci)…….. 4200,00

ANA HEP2………………………………………………………………………………….. 1050,00